︎︎︎︎Bolig        Erhverv  

Bolig      Erhverv     Kultur    Landskap og byrom   Interiør                                                           
Bolig

Samfunnet utvikler seg og boligens sammensetning og prioriteringer påvirker hele tiden måten vi lever og bor på. Når vi tegner boliger tegner vi attraktive rom og steder å bo med fokus på individualitet, mangfoldighet og felleskaper. Vi tegner boliger med tanke på de menneskene arkitekturen skal brukes av og omgi. 

SOLLI ARKITEKTER AS

post@arkitektsolli.no    ︎+47 32 83 07 80    ︎Grønland 61, 3045 Drammen