︎︎︎︎Bolig        Erhverv  

Bolig      Erhverv     Kultur    Landskap og områdeutvikling    Interiør                                                           

Ekeli


Ekeli

Arkitekt: Solli Arkitekter 
Byggherre: B_VAR
Prosjekttype: Leilighetsbygg og tilbakeføring av historisk parkanlegg
Sted: Lier 

 I 1915 på Ekeli ble det anlagt en hage for skipsreder Einar Bruusgaard. Hagen var symmetrisk oppbygd i fire terrassenivåer og orientert med ustikt over Drammensfjorden. Et åpent hovedparti var formet som en friluftssal med høye lindehekker omkring. Hekkene dannet små oppholdssoner med benker, skulpturer og flotte rosebed.

En gang i tiden var det Villa - Ekeli som rammet inn det flotte parkanlegget, men i 1981 ble bygget revet og tomten skulle brukes til utvidelse av fabrikkanlegg. I gjeldene reguleringsplan fra 1994 er området regulert til «Bevaringsområde Hageanlegg», men er i dag regulert med formål «Industri/næring og grøntareal» i den nylige vedtatte kommuneplanen. Tomten har vært boligformål siden slutten av
1800-tallet, og med dette prosjektet vil det bli en historisk tilbakeføring.
Prosjektets hovedgrep er tilbakeføringen av det historiske parkanlegget. 
Etter utbygging av dagens E18 og motorveibrua over Drammensfjorden ble hageanlegget redusert og skadet, men det finnes fortsatt rester av parkanlegget i dag.
Plassering av leilighetsbyggene tilpasses gjenopprettelsen av parken og plasseres omtrent samme sted som Villa - Ekeli  en gang var. Parken vil bli mer tilgjengelig for allmenn ferdsel, med flere etablerte gangsmetter inn til området og på tvers av parken.

Fra den historiske parken er det veier og stiforløp som gir en fin bevegelse og et godt flow igjennom eiendommen. I samspill med den rehabliliterte parken skapes flere samlingssteder med plass til aktivitetspark, lekeområder og andre mindre opphold. På eiendommen er det en del fredede trær og sammen med disse er det også et ønske om å bevare en del av de andre trærne.

Langs med Eikeliveien og Baches vei er det enebolig mens mot vest møter eiendommen et industriområde. Bebyggelsen plasseres med tre volumer mot nord, med begrenset fotavtrykk.  Det fremste volumet plasseres der Villa - Ekeli en gang var, for å ramme inn parken.

Forskyvinger bryter opp volumet og gir inntrykk av en sammensetning av mindre volumer. Forskyvningene gir stor variasjon og bebyggelsen og vil oppleves ulike fra de forskjellige sidene. Bygningen trapper opp fra 3 til 4 etasjer hvor den laveste delen av bygningen imøtekommer nabobebyggelsen og trapper opp mot fredet skogområde hvor trærne er meget høye. Alle leilighetene er gjennombelyste og hjørneleilighetene har store hjørnevinduer med tilknyttet veranda.