Hils på Heidi, landskapsarkitekten vår!

Heidi tok master i landskapsarkitektur på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Alnarp og har siden det jobbet som landskapsarkitekt og arealplanlegger i over 15 år.

Hun har opparbeidet seg bred erfaring fra utarbeidelse av skisseprosjekt, reguleringsplaner, illustrasjonsplaner, beskrivelse og kostnadsoverslag. Med den sentrale rollen som kontorets landskapsarkitekt og arealplanlegger, fungerer hun som oppdragsleder for både landskapsprosjekter og detaljreguleringer.

Heidi startet hos Solli Arkitekter i januar 2024 og er godt i gang med blandt annet Solis, Ekeli og Moen, samt flere andre spennende prosjekter. Vi er heldige som har hennes erfaring, kunnskap og helhetlig forståelse for landskapsarkitektur og planprosesser på teamet.


10. Juni 2024


Ekeli - tilbakeføring av historisk park 

Prosjektets hovedgrep er tilbakeføringen av det historiske parkanlegget. I dag finnes det rester av parkanlegget, samtidig som det er en del fredede trær på tomten som skal bevares. Fra den historiske parken er det veier og stiforløp som gir en fin bevegelse og et godt flow igjennom eiendommen. Samtidig fører disse stiene frem til både aktivitetspark, lekeområder og andre mindre opphold.


29. April 2024Solis - fire punkthus med frodige grønne mellomrom for felleskap


Solis er et boligprosjekt bestående av fire punkthus på Pettersvollen, Konnerud. Bygningene består av samme konsept og utforming men trapper opp i forskjellige høyder. De to punkthusene i midten vender ut mot et urbant torg som inviterer til opphold for beboere og forbipasserende, mens de grønne passasjene imellom bygningene skaper luft og forbindelse, samtidig som de gir grønne uformelle oppholdssoner.


1. Desember 2023


“I Solli Arkitekter er vi opptatt av å skape spennende tidsriktige rom og en arkitektur som er et resultat av stedets karakter og fysiske omgivelser.”

> Les mer
Arkitektur
/Landskap

Vi startet som et arkitekt - og landskapsfirma i 1978 og i 2023 feiret vi 45 årsjubileumet med å bringe tilbake firmaets historie. Dette understreker vår dedikasjon til planarbeid, hvor vi i de tidlige fasene legger stor vekt på både arkitektur og landskap i prosjektene. Våres ekspertise er nå tydelig reflektert i navnet vårt.

SOLLI ARKITEKTER AS

post@arkitektsolli.no    ︎+47 32 83 07 80    ︎Grønland 61, 3045 Drammen