︎︎︎︎Bolig        Erhverv  

Bolig      Erhverv     Kultur    Landskap og områdeutvikling    Interiør                                                           

Ankers Hage


Ankers Hage 

Arkitekt: Solli Arkitekter 
Byggherre: Pilares
Entreprenør: CONSTO
Status: Ferdigstilt 2019
Sted: Drammen
Prosjekttype: Leilighetsbygg med 19 boenheter
Omfang: Regulering, Forprosjekt, Detaljprosjekt

2019 Drammen bys byggeskikkpris - Ankers Hage, Les mer her: ︎
ArchDaily: ︎
 

Prosjektet består av 19 leiligheter i et nytt bygg og en eksisterende hjørnegård fra 1905 som rehabiliteres og settes i stand til tre moderne leiligheter. Byggene omkranser og skjermer en vakker og frodig byhage. Fasaden mot hagen består av tre og glass, samt balkonger med transparente spilerekkverk i stål for å myke opp og åpne leilighetene mot lyset fra sydvest.
Fasaden ut mot gaten er en videreføring av den eksisterende hjørnegården. Fasaden er inndelt i to tydelige hovedvolum som har forskjellige høyder og farge. Disse vertikale skillene er med på å understreke den historiske oppdelingen i området. I det nye bygget er en miks av 2-, 3-, 4- og 5-roms leiligheter fra 49 til 146 kvm, som alle har godt gjennomarbeidede planløsninger og bevisste materialvalg i god kvalitet. I kjelleren er det parkeringsanlegg med 18 parkeringsplasser og tilrettelagt for lading av elbiler.Eiendommen ga i seg selv et godt utgangspunkt for prosjektet med en sentral beliggenhet, historiske elementer som kunne brukes videre i ny bebyggelse og bakhage vendt mot syd og vest. Hovedgrepet for utforming av prosjektet var fra starten å se til eiendommens historiske struktur. Langs gatene bruker vi bebyggelsen til å skjerme hagen med åpning mot syd og vest for å slippe solen inn. Hagerommet holdes åpent og ubebygget og vegetasjon er reetablert og tilpasset den nye funksjonen til hagen. Den gamle hjørnegården bevares og settes i stand og den nye bebyggelsen utføres i nåtidens strek, men med sterke referanser til historie og skala både fra eiendommen i seg selv og til området rundt. Detaljregulering av eiendommen ble igangsatt i april 2015 og endelig vedtatt i mars 2016. Diskusjonen under reguleringsprosessen var i hovedsak forholdet til kulturminner. Den eksisterende hjørnegården ønsket vi å bevare, så det var aldri noen diskusjon. Derimot var hvordan man kunne bevare struktur og hageanlegget et viktig tema. Detaljreguleringen la opp til å bevare deler av jordsmonnet, noe som viste seg umulig etter man avdekket hvor forurenset dette var. Resultatet ble en utskifting av jord og vegetasjon, men at man la opp til et dypt jordsmonn for å kunne ha større trær og planter i hagen.