︎︎︎︎Bolig        Erhverv  

Bolig      Erhverv     Kultur    Landskap og byrom   Interiør                                                           
Kultur

Arkitekturen danner rammen om nye opplevelser og felleskap, med
ambisjoner om høyt kvalitetsnivå på rom tilpasset de funksjonene
det er behov for, samtidig som det er langstidsholdbart og fleksibelt. 

Gode og mangfoldige arkitektoniske løsninger gir multifunksjonelle
og fleksbile rom som inkluderer både den enkelte og felleskapet.
Fokus på organisering og konstruksjoner som gir muligheter for positive
forandringer, ny bruk av rom og enkle måter å tilpasse seg nye brukere. 
SOLLI ARKITEKTER AS

post@arkitektsolli.no    ︎+47 32 83 07 80    ︎Grønland 61, 3045 Drammen