︎︎︎︎Bolig        Erhverv  

Bolig      Erhverv     Kultur    Landskap og byrom   Interiør                                                           
Interiør

Vi utvikler interiør med fokus på varighet. Med en prosess hvor funksjon, fleksibilitet
og estetikk er i fokus uvtikler vi gode rom å være i. 
Feksibel utforming gir mulighet for tilpasning og allsidig bruk for ulike formål.
Materialitet er også en stor del av det å utforme varige og bæredyktige prosjekter.  


B
olig på Konnerud

 
SOLLI ARKITEKTER AS

post@arkitektsolli.no    ︎+47 32 83 07 80    ︎Grønland 61, 3045 Drammen