︎︎︎︎Bolig        Erhverv  

Bolig     Næring    Kultur    Landskap og byrom   Interiør                                                           Landskap og byrom

Natur og landskap skal i samspill med bebyggelse medvirke til å
skape gode rom og opplevelser i menneskelig skala. Med varierende
rom, opplevelser og forløp, inviteres det til felleskap, sosiale møter
og bedre naturforståelse.

Byens rom er alles og godt utviklede områder og bebyggelse gagner
derfor alle. Vi arbeider med et helhetsperspektiv, hvor hvert delelement
får betydning og gir kvalitet til det større sammenhengende hele. 
Oslofjordforbindelsen
SOLLI ARKITEKTER AS

post@arkitektsolli.no    ︎+47 32 83 07 80    ︎Grønland 61, 3045 Drammen