Signaturhagen Nøtterøy


Arkitekt: Solli Arkitekter
Byggherre: Signaturhagen
Entreprenør: Strøm Gundersen
Status: Ferdigstilt 2020
Sted: Nøtterøy
Prosjekttype: Leilighetsbygg med 48 boenheter
Omfang: Forprosjekt, DetaljprosjektSignaturhagen er ett boligkonsept som har som mål å skape boliger spesielt tilpasset de som ønsker et aktivt liv i et sosialt felleskap. Konseptet retter seg mot aktive voksne som verdsetter fleksibilitet, trivsel og trygghet med nær kontakt med naboene i bygget.

Signaturhagen på Nøtterøy består av 5 bygningsvolumer som organiseres som ett tun omkring ett glassoverbygget hageanlegg. Bygningerne fremstår moderne og er oppført i 2 og 3 etasjes hus, med tilsammens 47 leiligheter i ulik størrelse. Variasjonen i bygningenes høyder og plassering bidrar til at bebyggelsen fremstår som variert og oppbrutt.


Boligene bygges rundt den vakre hagen, som er selve hjertet av både prosjektet og fellesskapet. Når vinterkulden biter, og det er glatt og kaldt ute, vil hagen forlenge sommerens kvaliteter og være et ekstra oppholdsrom omgitt av et vakkert og planterikt miljø. Den tropiske hagen er designet for å være en berikende arena for rekreasjon, sosiale samlinger og et naturlig møtepunkt for beboerne. Hagen er beplantet med et mangfoldig utvalg av forskjellige tropiske vekster som sammen med hagens design skaper unike soner.