Lierbyen Parallelloppdrag


Arkitekt: Solli Arkitekter  
Oppdragsgiver: Kirkeng Eiendom AS
Areal: 2700 m2 
Sted: Hegsbroveien 20-24, Lier
Prosjekttype: Bolig og næringsutvikling

 

I august 2022 ble S.A engasjert som et av tre arkitektkontor til å delta i et parallelloppdrag om utvikling av to løsningsforslag til utvikling av den gamle Cirkle-K tomta på Hegsbroveien 20-24 i Lier. Solli Arkitekter ble utvalgt til vinner og fortsetter samarbeidet med Kirkeng Eiendom.


Prosjektet omfatter to løsningsforslag
1.   Rent boligprosjekt – 90 boliger fordelt på fire punkthus og parkeringskjeller
2.  Bolig og dagligvarebutikk – 60 boliger fordelt på 3 punkthus, butikk i 1 etasje, parkeringskjeller og noe parkering på terreng tilhørende butikken


Begge forslag baserer seg på et hovedgrep bestående av plassering av punkthus trukket tilbake fra veien, med store grønne rekreative arealer til felles bruk. I prosjektet har det vert viktig og utvikle arkitektur som skal være identitetsforsterkende for Lierbyen og en ny bebyggelse som harmonerer godt i området.