Selmerskvartalet


Arkitekt: Solli Arkitekter
Byggherre: Bø Bolig
Status: Rammetillatelse gitt
Sted: Drammen
Prosjekttype: Leilighetsbygg med 19 boenheter
Omfang: Regulering, Forprosjekt, Detaljprosjekt
Visualiseringer: Solli Arkitekter

Selmerskvartalet ligger sentralt i byen med kort vei til Drammen stasjon, Drammensbadet, byliv og ture langs elven. Leilighetskomplekset består av 19 leiligheter med tilgang til en flott hage skjermet fra byens støy. Bebyggelsen består av to hovedvolumer som kobles sammen langs Konnerudgata og Selmers gate, og sammen fullfører karréen. Det nye bygningsvolumet er plassert i gatelivet og tar opp i seg drammenshjørnet.

Fasaden mot Konnerudgata tar opp i seg fasade- og gesimsbånd som dekor for å bryte opp fasaden. Dette er et grep som har vært mye brukt i historisk bebyggelse i Norge frem til begynnelsen av 1900 tallet og som også er brukt i den eldre bygningsmassen i Konnerudgata. Ved å ta i bruk dette elementet tilpasses bygget det historiske i området på en moderne måte. Med slike materialer og grep får bygget en tidløshet og i tillegg en robusthet som vil holde seg godt igjennom alle årstider. Langs Selmers gate er boligene løftet litt fra gatenivå slik at boligene på første plan får den nødvendige skjermingen fra forbigående på gatenivå. Bakhagen er tegnet med tanke på romdannende vegetasjon og beplantning. Overvann håndteres i hagen som et kvalitetsskapende element, den ledes til infiltrasjon og fordøying i et regnbed/ vannspeil.