︎︎︎︎Bolig        Erhverv  

Ekspertise      Utmerkelser / Publikasjoner    Betingelser                                                           
Utmerkelser / Presse

Presse
 


“Historien er levende, i et hus som er med på å gjøre Drammen til en bra by å oppleve og en bra by å leve i.”

> les mer om Union SceneArkitekturpriser


2019 Drammen bys byggeskikkpris - Ankers Hage
I Nedre Storgate 61 ligger Ankers Hage særs godt plassert i sine omgivelser. Foruten en møysommelig rehabilitert hjørnegård fra 1905 består kvartalet av to nye bygningsvolum i tegl, som på elegant vis og med god skalamessig tilpasning føyer seg inn i den omkringliggende bebyggelsen.

Les mer: ︎2011 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Union Scene Kulturhus
Union Scene er et vellykket eksempel på ombygging av eldre industrianlegg. På en ujålete måte har arkitektene tilført det som skal til for å skape et funksjonelt kulturhus og en populær møteplass for alle deler av byens befolkning, til alle døgnets tider. Glasset og stålkonstruksjonene spiller fint sammen med gammel tegl og treverk, og måten bygget er organisert på skaper flotte rom ute og inne. Historien er levende, i et hus som er med på å gjøre Drammen til en bra by å oppleve og en bra by å leve i.2001 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Solbakken 1, tilbygg og kontor
Tilbygget er meget godt tilpasset den eksisterende bygningen, terrenget, tomten og helheten i det omliggende bygningsmiljøet. Det er arbeidet omsorgsfullt med bygningsvolumer og fasadeutforming.2001 Global Road Achievement Award – Oslofjordforbindelsen
Prisen blev tildelt Statens vegvesen som var tiltakshaver, mens vi var arkitektene bak alle konstruksjonene.1999 Lier Kommunes pris for god byggeskikk – Eikeliveien 16, tilbygg
Enkelt tilbygg til vertikaldelt tomannsbolig. Følsomt tilpasset eksisterende bygg.1993 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Solumstrand renseanlegg
Nyskapende og god arkitektur for kommunalteknisk anlegg. Anlegget og uterommet beriker og høyner kvaliteten på omgivelsene. God form, detaljering, materialer og bevisst fargebruk

Nominasjoner


2023 Ankers hage - “Building of the year - Archdaily


SOLLI ARKITEKTER AS

post@arkitektsolli.no    ︎+47 32 83 07 80    ︎Grønland 61, 3045 Drammen