︎︎︎︎Bolig        Erhverv  

Ekspertise      Utmerkelser / Publikasjoner    Betingelser                                                           SOLLI   ARKITEKTER


Solli Arkitekter AS ble etablert i 1978, noe som gir oss over 45 års faglig tyngde og erfaring. Vi har en spennende og variert prosjektportefølje, med lang erfaring i Drammensregionen og omegn. Prosjektene spenner fra arkitektur, landskap, byutvikling og interiør i alle faser og skalaer, til bevaring, gjenbruk/ombruk og transformasjon. 

 
 

Arkitektur
/Landskap

Vi startet som et arkitekt - og landskapsfirma i 1978 og i 2023 feiret vi 45 årsjubileumet med å bringe tilbake firmaets historie. Dette understreker vår dedikasjon til planarbeid, hvor vi i de tidlige fasene legger stor vekt på både arkitektur og landskap i prosjektene. 

Hos Solli er landskapsarkitekten med til å formgi og planlegge de fysiske rommene for bygninger, byrom og landskaper. Landskapsarkitekten inngår som en integrert del av våres prosjektgrupper innenfor alle områder.

Med fokus på et tett samarbeid mellom arkitekt og landskapsarkitekt i prosjektene, gir det et gjennomført og helhetlig resultat. Nå er vår ekspertise derfor tydelig reflektert i navnet vårt.
Skala

Vi har høy grad av mangfoldige prosjekter i ulik skala og omfang. Vi zoomer hele tiden inn og ut, fra de store overordnede grep til de nære rom og en plass i solen. Vi har fokus på terrenget og på det som vokser og gror.

Med en tydelig og undersøkende konseptuell tilnærming skapes et sterkt grunnlag for hvert prosjekt på våres tegneborder. Vi har derfor stort fokus på at det originale konseptet bli gjennomført i sluttresultat. 


Sted og kontekst

God arkitektur tiltrekker mennesker og bidrar til felleskap. Når vi arbeider med arkitektur, landskap, interiør og byplanlegging fokuserer vi på dialogen mellom prosjektet og stedet, for å skape større opplevelser og verdier i prosjektet, men også samfunnet rundt. 

Hos Solli Arkitekter tror vi på arkitektur som har en sterk forankring i prosjektets fysiske miljø og stedets karakter.
Det er essensielt for oss å skape prosjekter som er et resultat av et helhetlig perspektiv. Vi mener at god arkitektur utføres i fellesskap og av høyt kvalifiserte mennesker med lokalt fotfeste og en dyp forståelse for kunder, kultur og kontekst.

> Les mer


Nærmiljø

Vi er sterkt invisert i nærmiljøet vårt, og deltar på mange forskjellige arenaer i Drammen og omegn. Dette gjør at vi er oppdatert om utviklingen av de områdene vi tegner prosjekter. Samtidig gir det oss en god forståelse av prosjektenes kontekst og behovet for de menneskene som bor der.Menneskene i   S     .A

Team Solli består av 12 dedikerte og dyktige kollegaer med bred kompetanse.


Vi arbeider både i grupper og individuelt, men vi har hele tiden fokus på kunnskapen kollegaene våres sitter med, og bruker hverandre for å få det høyeste kvalitetsnivået og beste ut av prosjektene. Det er vesentlig for oss å benytte hverandres kunnskap i de ulike fagfeltene for en god sammenheng.SOLLI ARKITEKTER AS

post@arkitektsolli.no    ︎+47 32 83 07 80    ︎Grønland 61, 3045 Drammen