MOEN


 Moen er et fremtidig boligfelt på Gulskogen nord i Drammen hvor nærhet til elven, grønne lunger og trivsel skaper livskvalitet for en bred gruppe av nye beboere.
I prosjektutviklingen er det fokus på å etablere varierte boliger tett på kollektive knutepunkt, tilrettelegge for sykkelbruk med videreføring av elvepromenaden og tilpasse boligene til familier.
På Moen vil det være plass til forskjellige familietyper - alt fra seniorsingelen til storfamilien. Moen med sin plassering til elven vill appellere til mennesker, som ønsker å bo et sted hvor det er liv og muligheter for å møte naboen og hvor hverdagslivet er i fokus med korte av- stander til det meste.