Hvorfor velge Solli Arkitekter?

Solli Arkitekter AS ble etablert i 1978, noe som gir oss over 40 års faglig tyngde og erfaring. Vi har en spennende og variert prosjektportefølje, med oppdrag innenfor både arkitektur, byutvikling og planlegging i alle faser og skalaer, bevaring, gjenbruk/ombruk og transformasjon.

Vi har lang erfaring i Drammensregionen og vår kompetanse innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen gjør oss til de mest solide støttespillerne og rådgiverne når du skal i gang med ditt neste prosjekt.
ARKITEKTFAGLIG PROSJEKTERING

Vi prosjekterer alle typer bygg med solid kompetanse og lager funksjonell arkitektur som er tilpasset sted, mennesker og økonomi.


REGULERING OG ANALYSE

Hvor mye og hva kan du bygge på din eiendom? Vi tar oss av hele prosessen fra analyse, mulighetsstudie, forprosjekt og regulering for deg. Gjennom god arkitektur og god planlegging skaper vi store verdier for deg og for samfunnet.


KOMMUNIKASJON

Det er viktig å være tidlig ute med god kommunikasjon i alle ledd i et byggeprosjekt. Vi bistår med kompetent veiledning og råd i møte offentlige myndigheter og politiske prosesser. Riktig kommunikasjon til riktig tid, kan gjøre plan og byggeprosessen kortere og øke sjansen for at prosjektet kan gjennomføres.


TRANSFORMASJON OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Byggebransjen er i endring. Dette betyr konkret mer gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, materialer og arbeidskraft fra nærliggende området. Vi jobber med flere totalrenoveringer og ser på hvordan ditt bygg kan få nye egenskaper tilpasset vår tid.
Kontoret har også BREEAM-NOR AP godkjent av Grønn Byggallianse.


RÅDGIVNING OG SØKNADER
Hvilke regler gjelder for deg?

Er du usikker på hvilke regler som gjelder for deg og din eiendom? Om du må søke kommunen om tillatelse eller ikke? Vi hjelper deg med solid rådgiving innfor planhierarkiet, plan- og bygningsloven med forskrifter og kommunale veiledere. Vi gir deg arkitektens anbefaling basert på faglig skjønn, og vi oppretter kontakt med nødvendige offentlige myndigheter og hjelper deg med all dokumentasjon til søknaden.
Firmaet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3  ︎

Org. nr. : 963 155 808 MVA   ︎

ARKITEKTURPRISER

2019 Drammen bys byggeskikkpris - Ankers Hage
I Nedre Storgate 61 ligger Ankers Hage særs godt plassert i sine omgivelser. Foruten en møysommelig rehabilitert hjørnegård fra 1905 består kvartalet av to nye bygningsvolum i tegl, som på elegant vis og med god skalamessig tilpasning føyer seg inn i den omkringliggende bebyggelsen.

Les mer her: ︎


2011 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Union Scene Kulturhus
Union Scene er et vellykket eksempel på ombygging av eldre industrianlegg. På en ujålete måte har arkitektene tilført det som skal til for å skape et funksjonelt kulturhus og en populær møteplass for alle deler av byens befolkning, til alle døgnets tider. Glasset og stålkonstruksjonene spiller fint sammen med gammel tegl og treverk, og måten bygget er organisert på skaper flotte rom ute og inne. Historien er levende, i et hus som er med på å gjøre Drammen til en bra by å oppleve og en bra by å leve i.


2001 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Solbakken 1, tilbygg og kontor
Tilbygget er meget godt tilpasset den eksisterende bygningen, terrenget, tomten og helheten i det omliggende bygningsmiljøet. Det er arbeidet omsorgsfullt med bygningsvolumer og fasadeutforming.


2001 Global Road Achievement Award – Oslofjordforbindelsen
Prisen blev tildelt Statens vegvesen som var tiltakshaver, mens vi var arkitektene bak alle konstruksjonene.


1999 Lier Kommunes pris for god byggeskikk – Eikeliveien 16, tilbygg
Enkelt tilbygg til vertikaldelt tomannsbolig. Følsomt tilpasset eksisterende bygg.


1993 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Solumstrand renseanlegg
Nyskapende og god arkitektur for kommunalteknisk anlegg. Anlegget og uterommet beriker og høyner kvaliteten på omgivelsene. God form, detaljering, materialer og bevisst fargebruk.


SOLLI ARKITEKTER AS

post@arkitektsolli.no    ︎+47 32 83 07 80    ︎Grønland 61, 3045 Drammen