Ekeli - tilbakeføring av historisk park 

Prosjektets hovedgrep er tilbakeføringen av det historiske parkanlegget. I dag finnes det rester av parkanlegget, samtidig som det er en del fredede trær på tomten som skal bevares. Fra den historiske parken er det veier og stiforløp som gir en fin bevegelse og et godt flow igjennom eiendommen. Samtidig fører disse stiene frem til både aktivitetspark, lekeområder og andre mindre opphold.


29. April 2024Solis - fire punkthus med frodige grønne mellomrom for felleskap


Solis er et boligprosjekt bestående av fire punkthus på Pettersvollen, Konnerud. Bygningene består av samme konsept og utforming men trapper opp i forskjellige høyder. De to punkthusene i midten vender ut mot et urbant torg som inviterer til opphold for beboere og forbipasserende, mens de grønne passasjene imellom bygningene skaper luft og forbindelse, samtidig som de gir grønne uformelle oppholdssoner.


1. Desember 2023

Partner og kreativ leder - Maria

Maria har vært hos Solli Arkitekter i 2 år og vi er stolte av å kunne dele nyheten og introduserer vår nyeste partner.

Maria er en dyktig og allsidig arkitekt med spesialkompetanse for komplekse prosjekter både i Drammen, Oslo og Danmark. Hun kan vise til prosjekter som illustrerer hennes evne til å håndtere unike utfordringer og levere effektive løsninger innen masterplaner, arkitektur og overordnet planlegging.


2. April 2024

“I Solli Arkitekter er vi opptatt av å skape spennende tidsriktige rom og en arkitektur som er et resultat av stedets karakter og fysiske omgivelser.”

> Les mer
Arkitektur
/Landskap

Vi startet som et arkitekt - og landskapsfirma i 1978 og i 2023 feiret vi 45 årsjubileumet med å bringe tilbake firmaets historie. Dette understreker vår dedikasjon til planarbeid, hvor vi i de tidlige fasene legger stor vekt på både arkitektur og landskap i prosjektene. Våres ekspertise er nå tydelig reflektert i navnet vårt.

SOLLI ARKITEKTER AS

post@arkitektsolli.no    ︎+47 32 83 07 80    ︎Grønland 61, 3045 Drammen