Strømsø Skole


Arkitekt: Solli Arkitekter
Byggherre: Drammen Eiendom KF
Entreprenør: RVS AS
Status: Ferdigstilt 2019
Sted: Drammen
Prosjekttype: Rehabilitering / Kontorbygg
Omfang: Forprosjekt, Detaljprosjekt

Fotograf: Jonas Adolfsen / Ole Henrik Klaviknes
Strømsø skole er oppført i 1893 og har verneklasse B. Bygget er i dag et viktig og monumentalt bygg i bylandskapet i Drammen by. Tidligere har bygget fungert som en ungdomsskole og er nå tilrettelagt til kontorformål med tilhørende funksjoner, som for eksempel resepsjon, felles kantine, kontorfellesskap og møteromsarena. Hovedinngangspartiet er flyttet til byggets vestfasade og er dermed blitt tydelig definert med nedgravet trapper og rampe slik at inngangspartiet blir i byggets underetasje. Det nye inngangspartiet understreker og fremhever byggets monumentalitet. Forholdet mellom bygningskroppen og omkringliggende areal myknes opp ved mer beplanting av omkringliggende areal. Utearealene opparbeides og tilfører byen en grønn lunge.

Ved siden av det gamle skolebygget står den gamle rektorboligen som har verneklasse C. Det bygget er også renoveret i forbindelse med bruksendringen.

Igjennom hele prosessen har det vært fokus på å bevare bygningenes originale arkitektoniske kvaliteter, samtidig som det tilrettelegges for ny bruk. Vinduer, tak og dører er byttet, fasadene er alle pusset ned for så bygd opp igjen slik de var.
På grunn av denne rehabiliteringen kan bygget fortelle publikum om historisk bruk andre tider i mange år fremover. Samtidig som at bygningsmassen kan tas i bruk av en by som stadig er i utvikling.