︎︎︎︎Bolig        Erhverv  

Bolig      Erhverv     Kultur    Landskap og områdeutvikling    Interiør                                                           

SPARSpar Mysen

Arkitekt: Solli Arkitekter
Byggherre: Fagerstad Utvikling
Entreprenør: ØST AS
Status: Ferdigstilt sommeren 2020
Sted: Mysen
Prosjekttype: Dagligvarebutikk
Omfang: Regulering, forprosjekt, detaljprosjekt

Fotograf: Jonas Adolfsen


Bygget er ligger godt synlig ved innkjøringen til Mysen, med Momarkedet som nærmeste nabo. Bygget er utformet som en klassisk butikk med varelevering bak, og et stort åpent salgsvolum innvendig. Mot torget er det etablert store buede glassfasader som åpner bygget og invitere inn. Øvrig fasade er kledd med kassetter i varierende størrelse for å bryte opp volumet. I tillegg til parkeringsplass er det etablert et lite avgrenset torg utenfor butikken for å gi området en møteplass.