-
© Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1
(Inngang mot elven)
3017 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Trebro, Oslofjordforbindelsen
På Oslofjordforbindelsen, riksvei 23, ble det, i tillegg til 7 kjørebruer, bygget 4 overgangsbruer i tre. Bruene er dimensjonert for full belastning og kan tåle fullastet tømmerbil med henger. Treverk ble valgt fordi det ga et fint miljøuttrykk med en form som trafikkantene kunne huske.

Anlegget fikk internasjonal pris for sin utforming og miljøtilpasning:

Global Road Achievement Award 2001, Category: Design
Prosjekttype: Overgangsbru
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Arbeidsomfang: Forprosjekt og detaljprosjekt
Ferdigstilt: 2000