-
© Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1
(Inngang mot elven)
3017 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

PumpestasjonPumpestasjonen er et standard overbygg utviklet for Drammen kommune i forbindelse med gjennomføringen av kloakkrammeplanen 1987–1995. Det er opp gjennom årene reist 45-50 slike stasjoner på ulike steder over hele byen. 5 bygg er under oppføring i 2014.
Prosjekttype: Overbygg for avløpsanlegg
Oppdragsgiver: Drammen kommune
Arbeidsomfang: Forprosjekt og detaljprosjekt
Den første ble ferdigstilt: 1990.