-
© Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1
(Inngang mot elven)
3017 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Oslofjordforbindelsen
Oslofjordforbindelsen består av i alt 27km vei som strekker seg fra Bjørnstad i Røyken til Vassum i Frogn. Av den totale strekningen er rundt 17 km vei i dagen, 2,5 km tunnel på land, mens 7,5 km utgjør en undersjøisk veitunnel. Anlegget omfatter 10 tunnelportaler, 5 tunneler, 5 veibruer, 4 overgangsbruer, 2 rasteplasser og 1 bomstasjon. I tillegg kommer støyskjermer, murer, forstøtninger og generell landskapstilpasning. Vi har vært ansvarlige for den estetiske utformingen av de ulike konstruksjonene.

Landskapsarkitekt har vært Kirstine Laukli, Statens vegvesen.

Anlegget fikk internasjonal pris for sin utforming og miljøtilpasning:

Global Road Achievement Award 2001, Category: Design
Prosjekttype: Veganlegg
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Arbeidsomfang: Forprosjekt og detaljprosjekt
Ferdigstilt: 2000