-
© Solli Arkitekter AS
Erik Børresens allé 9
3015 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Heggedal
Forslag til overgangsbru for fotgjengere ved Heggedal stasjon. Utført frem til skisseprosjekt i samarbeid med Rambøll.
Prosjekttype: Trafikkanlegg
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Arbeidsomfang: Skisseprosjekt