-
© Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1
(Inngang mot elven)
3017 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Åsen Gård
Reguleringsplan for Åsen Gård.
Ca 100 boenheter fordelt på enebolig og rekkehus
Prosjekttype: Reguleringsplan
Areal: ca 94 Daa
Ferdigstilt: Arbeid pågår.