-
© Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1
(Inngang mot elven)
3017 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Om Solli Arkitekter AS

Arkitektfaglig prosjektering
Alle prosjekter er unike og utfordrende. I utviklingen av nye hus tar vi hensyn til lokal byggeskikk og stedstilpassing. Alle steder er forskjellige og bygg må tilpasses det miljøet det skal reises i. Dette gjelder estetisk, i materialer, form og målestokk, - og ikke minst må det tilpasses byggherrens behov, ønsker og økonomiske rammer. God arkitektur er å se løsninger. Selv små og tilsynelatende enkle prosjekter krever at mange spørsmål blir besvart. Et valg ett sted har gjerne konsekvenser for løsninger i andre deler av huset. Utfordringen er å sammenfatte alle de små trådene til et ferdig bygg. Da kreves det god arkitekturfaglig kompetanse, kjennskap til lover og forskrifter, kommunale planer og erfaring fra tidligere prosesser. Vi prosjekterer alle typer bygg med solid kompetanse og lager funksjonell arkitektur som er tilpasset sted, mennesker og økonomi.

Byggesøknad
Vi er din profesjonelle representant i møte med kommune og annen myndighet. Det stilles stadig strengere krav til dokumentasjon i alle ledd av en byggeprosess. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, noe som betyr at vi kan stå ansvarlig som søker og prosjekterende i alle typer bygg.

Arealplanlegging
Vi har bred kompetanse i utarbeidelse av reguleringsplaner. Vi gjennomfører prosessen med kommunen og tar hånd om alle innspill fra publikum og offentlige myndigheter. Ofte utarbeider vi prosjekter som reguleringsplanene sys sammen med. Vi fremmer innspill til kommuneplanrulleringer og gir råd rundt ønskede arealdisposisjoner.

Ta gjerne kontakt dersom det er ting du lurer på!

I 2021 oppdaterte vi vår logo fra blyanten som har fulgt firmaet i 42 år til en ny og enklere logo.
Vi er fremdeles de samme menneskene.Firmaet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3
Org. nr. : 963 155 808 MVA


Vi består i dag av 10 sivilarkitekter :


Lara Dadadóttir, Arkitekt m.arch MNAL
Daglig leder, partner
Tlf 32 83 07 80, Mobil 479 420 44,
lara(a)arkitektsolli.no


Nina Engebakken Duesund, Arkitekt m.arch
Arkitekt, Partner
Tlf 32 83 07 80, Mobil 404 03 478,
nina(a)arkitektsolli.no


Ørnulf Haugsrud, Sivilarkitekt MNAL
Arkitekt, partner
Tlf 32 83 07 80, Mobil 920 21 339,
ornulf(a)arkitektsolli.no


Christine Fossland, Arkitekt m.arch
Arkitekt
Tlf 32 83 07 80, Mobil 911 97 814,
christine(a)arkitektsolli.no


Jeni Nankova
Arkitekt, m.arch MNAL
Tlf 32 83 07 80, Mobil 465 25 490
jeni(a)arkitektsolli.no


Nina J Klausen
Freelance, Sivilarkitekt MNAL
nk@arkitektsolli.no

Lars Borgen, Arkitekt m.arch MNAL
Arkitekt, partner
Tlf 32 83 07 80, Mobil 951 53 316,
lars(a)arkitektsolli.no


Petter Berg, Arkitekt m.arch
Arkitekt, partner
Tlf 32 83 07 80, Mobil 908 76 651,
petter(a)arkitektsolli.no


Leif-Trygve Nyheim, Sivilarkitekt
Arkitekt
Tlf 32 83 07 80, Mobil 480 40 204,
ltn(a)arkitektsolli.no


Laura Søndergaard Bendixen,
Arkitekt, m.arch MNAL
Tlf 32 83 07 80, Mobil 41 53 52 79
bendixen(a)arkitektsolli.no


Arne Finn Solli, Sivilarkitekt MNAL
Arkitekt
Tlf 32 83 07 80, Mobil 415 05 840
arne.finn(a)arkitektsolli.no
Arkitekturpriser:
2019 Drammen bys byggeskikkpris - Ankers Hage
Prosjektet framstår som et eksempel til etterfølgelse for lokale utbyggere på hvordan man kan jobbe med moderne arkitektur i historiske omgivelser.

I Nedre Storgate 61 ligger Ankers Hage særs godt plassert i sine omgivelser. Foruten en møysommelig rehabilitert hjørnegård fra 1905 består kvartalet av to nye bygningsvolum i tegl, som på elegant vis og med god skalamessig tilpasning føyer seg inn i den omkringliggende bebyggelsen.

De to nye byggene er av moderne utrykk, men innehar en rekke klassiske kvaliteter, og både fasade, materialer og detaljer vitner om kvalitet i alle ledd. I bakhagen møter man et rikt bakgårdsmiljø, der den eldre trehusbebyggelsen skaper et solgult bakteppe for det felles uterommet.

Særlig ut mot gaten er prosjektet godt løst. Her kan man gå direkte inn i bygget via flere innskutte innganger, som skaper dybde og liv i fasaden. Vinduene har elegante og langstrakte beslag, som gir vinduene en særegen silhuett, og fasaden framstår rik og harmonisk. De to byggene er utformet over samme lest, men med akkurat tilstrekkelig nyanseforskjeller til at det framstår helhetlig, men fortsatt variert.

2011 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Union Scene Kulturhus
Union Scene er et vellykket eksempel på ombygging av eldre industrianlegg. På en ujålete måte har arkitektene tilført det som skal til for å skape et funksjonelt kulturhus og en populær møteplass for alle deler av byens befolkning, til alle døgnets tider. Glasset og stålkonstruksjonene spiller fint sammen med gammel tegl og treverk, og måten bygget er organisert på skaper flotte rom ute og inne. Historien er levende, i et hus som er med på å gjøre Drammen til en bra by å oppleve og en bra by å leve i.

2001 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Solbakken 1, tilbygg og kontor
Tilbygget er meget godt tilpasset den eksisterende bygningen, terrenget, tomten og helheten i det omliggende bygningsmiljøet. Det er arbeidet omsorgsfullt med bygningsvolumer og fasadeutforming.

2001 Global Road Achievement Award – Oslofjordforbindelsen
Prisen blev tildelt Statens vegvesen som var tiltakshaver, mens vi var arkitektene bak alle konstruksjonene.

1999 Lier Kommunes pris for god byggeskikk – Eikeliveien 16, tilbygg
Enkelt tilbygg til vertikaldelt tomannsbolig. Følsomt tilpasset eksisterende bygg.

1993 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Solumstrand renseanlegg
Nyskapende og god arkitektur for kommunalteknisk anlegg. Anlegget og uterommet beriker og høyner kvaliteten på omgivelsene. God form, detaljering, materialer og bevisst fargebruk.