-
© Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1
(Inngang mot elven)
3017 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Drømtorp
Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt utarbeidet av Jarmund Vigsnæs arkitekter. Oppdraget har bestått i å utarbeide detaljprosjekt med oppfølging av arbeidene i byggetiden. 3 eksisterende kontorbygninger er konvertert til undervisningsformål og bundet sammen med en ny foajé med inngangsparti og auditorium.
Prosjekttype: Videregående skole, Ski kommune, Akershus
Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune / OBAS AS
Areal: 6200 m2
Arbeidsomfang: Detaljprosjekt
Ferdigstilt: 2009