-
© Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1
(Inngang mot elven)
3017 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Akuttenheten for rusmisbrukere
Ombygging av eksisterende anlegg med nytt tilbygg lagt til mot vest. Inneholder bolig- og behandlingsrom for rehabilitering av rusmiddelbrukere. Bygget er oppført i stål med etasjeskillere av hulldekkelementer. Utvendig er bygget kledd i en kombinasjon av tegl og aluminium.
Prosjekttype: Behandlingssenter, Drammen
Oppdragsgiver: Buskerud fylkeskommune
Areal: 2200 m2
Arbeidsomfang: Forprosjekt og detaljprosjekt
Ferdigstilt: 2002