-
© Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1
(Inngang mot elven)
3017 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Drammen Papir Engros KS
Nytt høytlager for papirgrossistfirma. Bygd inntil eksisterende næringsbygg. Vanskelige grunnforhold. Konstruksjon i betong og stål. Kledd med isolerte stålelementer.
Prosjekttype: Nytt høytlager med avdeling for av- og pålessing
Sted: Kobbervikdalen, Drammen
Oppdragsgiver: DPE Eiendom AS
Areal: Ca. 1400 m2
Arbeidsomfang: Forprosjekt og detaljprosjekt
Ferdigstilt: 2010