-
© Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1
(Inngang mot elven)
3017 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Strømsgata, Drammen
Boligene ligger på hjørnet av Strømsgata og Øvre Storgate.
Bygningen består av 7 leiligheter i varierende størrelse med parkering i kjelleretasjen. Bygningen er ført opp hvor det tidligere lå et tilsvarende hus. Området har imidlertid i mange år ligget brakk, som et sår i gateløpet. Oppføringen er med på å reparere situasjonen og forhåpentlig gi et positivt bidrag til et av Drammens eldste og best bevarte bygningsmiljøer.
Prosjekttype: Leilighetsbygg
Sted: Bragernes, Drammen
Oppdragsgiver: Drammen Eiendomsutvikling AS
Areal: Ca. 1000 m2
Arbeidsomfang: Forprosjekt og detaljprosjekt
Ferdigstilt: 2013